สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP) เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP)

เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ลงทะเบียน 09.00 น.

สถานที่ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 1 (ออกจากลิฟท์เลี้ยวซ้าย)

สิ่งที่ต้องเตรียม :

- แต่งกายชุดสุภาพ

- บัตรประชาชน

- ดินสอ2B, ยางลบ