สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC เสาร์ที่ 9 ก.พ.62

อบรมเตรียมสอบ TOEIC  

เสาร์ที่ 9 ก.พ.62 เวลา 9.00 -12.00 น. 

อาคาร 27 ชั้น 4 ห้องสถาบันภาษา

กรุณา Download  ไฟล์เอกสารเพื่อใช้ในการอบรมด้วยตนเอง