สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP) เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อสอบ TOEFL (ITP)

เสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562   เข้าห้องสอบ 09.00 น.

สถานที่ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 10

สิ่งที่ต้องเตรียม :

- แต่งกายชุดสุภาพ

- บัตรประชาชน

- ดินสอ2B, ยางลบ