สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ HSK วันเสาร์ที่ 23 มี.ค.62

สอบ HSK  
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562  ณ อาคาร 27 

รอบเช้า   เข้าห้องสอบ 08.30 น. 
ระดับ 2   อาคาร 27 ชั้น 4 ห้องสถาบันภาษา 
ระดับ 4   อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 10

 
รอบบ่าย เข้าห้องสอบ 13.00 น. 
ระดับ 1  อาคาร 27 ชั้น 4 ห้องสถาบันภาษา 
ระดับ 3 อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 8
ระดับ 5 อาคาร 27 ชั้น 4 ห้อง 4

 
สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบ 
1. ดินสอ2B, ยางลบ, ปากกา
2. บัตรประชาชนตัวจริง
3. แต่งชุดสุภาพ