สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งรายชื่อสอบ TOEIC เสาร์ที่ 16 ก.พ.62

สอบ TOEIC  เสาร์ที่ 16 ก.พ.62

รอบเช้า  สอบ 10.00 น.  อาคาร 27 ชั้น 5 ห้อง 8  

รอบบ่าย สอบ 14.00 น.  อาคาร 27 ชั้น 5 ห้อง 8  

ลงทะเบียนก่อนสอบ 60 นาที

            

 

การเตรียมตัวสอบ สิ่งให้นำเข้าห้องสอบ

1. เตรียมหลักฐาน

    - นักศึกษา     เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + บัตรนักศึกษาตัวจริง

    - บุคลากร      เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + บัตรพนักงานตัวจริง

    - บุคคลทั่วไป  เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง / ชาวต่างชาตเตรียมหนังสือเดินทางตัวจริง

2. แต่งกายชุดสุภาพ

3. กรณีผู้สอบที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต่อความบกพร่องทางร่างกาย

    ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาล (ไม่รวมคลีนิก) เอกสารตัวจริง ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

    ซึ่งระบุความจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนั้น 

4. สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ โทรศัพท์มือถือ  นาฬิกาข้อมือ  กุญแจรถ กระเป๋า และโลหะทุกชนิด**

 

หมายเหตุ

- ผลสอบ Paper จะออกหลังการสอบ 7 วัน

- หากต้องการส่งผลทางไปรษณีย์ ให้ชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ TOEIC หลังสอบเสร็จทันที