สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการจัดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ 
 
TOEFL(ITP)
 TOEIC
 
- HSK
 กรอกข้อมูลผู้สมัครสอบ
   - สอบ TOEFL (ITP) 
   
- สอบ TOEIC
   - สอบ HSK