สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันภาษา ให้บริการแปลเอกสาร
จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 044-247-072