สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

IELTS  (International English Language Testing System)

เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถ

ของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

 

ค่าสมัครสอบ 6,900 บาท

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ IELTS IDP >> www.ielts.idp.co.th

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ >> https://my.ieltsessentials.com/

 

สถานที่สอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา