สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การอบรมภาษาต่างประเทศ  
   
1. จัดอบรมภาษาต่างประเทศ : อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน
2. จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบภาษาต่างประเทศ : TOEIC, TOEFL(ITP), HSK , IELTS
3. จัดค่ายภาษาอังกฤษ : นักเรียน, นักศึกษา