สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบ TOEFL(ITP) วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมกับ Institute of International Education Inc. จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL(ITP) ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ณ อาคารบูรณวิทยาการ อาคาร 27 มีผู้เข้าสอบ จำนวน 37 คน