สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบ TOEFL(ITP) 2 พฤศจิกายน 2562

สถาบันภาษาร่วมกับ Institute of International Education Inc. ได้จัดสอบ TOEFL(ITP) ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 54 คน เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา