สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบ TOEIC วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

สถาบันภาษาร่วมกับ  Center for Professional Assessment (Thailand)  ได้จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC  ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 405 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 18 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา