พิธีไหว้ครูและพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหม่

พิธีไหว้ครูและพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมใหม่