สร้างบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมไทย

        เมื่อวันที่4 พฤศจิกายน2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี2561 ณ วัดประมวลราษฏร์ บ้านระกาย ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายผ้ากฐินและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม จำนวนทั้งสิ้น77,999 บาท

        การทอดกฐินสามัคคี ถือเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา โดยการทอดกฐินในไทยถูกกำหนดให้มีในช่วงระยะเวลา1เดือน หลังจากวันออกพรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ถวายผ้าให้แก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครบ3 เดือน ได้มีผ้านุ่งห่มใหม่ไว้ใช้ผลัดเปลี่ยนผ้าผืนเดิมที่ขาดหรือเกิดการชำรุด ซึ่งประเพณีการทำบุญทอดกฐินนั้น จะทำการถวายผ้ากฐินได้เพียงปีละ1 ครั้งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป