สำนักงานอธิการบดี ราชภัฏโคราช บริจาคอุปกรณ์กีฬา ปันน้ำใจ ห่วยใยน้อง

   วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ไสว กันนุลา ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากร ได้เดินทางไปมอบสิ่งของที่รับบริจาค เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือการ์ตูน ขนม ทุนการศึกษา และสิ่งของอื่นๆ ในโครงการ ราชภัฏโคราช ปันน้ำใจ ห่วงใยน้อง เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านคนชุม ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายมานะ อุนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคนชุม กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการมอบสิ่งของที่รับบริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านคนชุม ต่อด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ปิดท้ายด้วยกิจกรรมนันทนาการ สร้างรอยยิ้ม ความสุขให้กับนักเรียน และผู้เข้าร่วมโครงการ

   การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และสิ่งของอื่น ๆ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการทำความดีที่ไม่หวังผลตอบแทน