การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีรำลึก ประจำปี 2561

   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม"การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีรำลึก ประจำปี 2561" ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น.ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36.02.06 ชั้น 2 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

   Ο ทางไปรษณีย์มาที่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
   Ο ทางโทรสาร 0-4425-6103
   Ο ทางอีเมลล์ boonsopa@yahoo.com

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โทรศัพท์ 0-4425-6103 ต่อ 1247หรือติดต่อประสานงานสอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์บุญนำ โสภาอุทก โทรศัพท์ 08-1730-7186