กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือ ผู้กู้ยืมฝ่าวิกฤต COVID-19

ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/2QZxe3Q