“เซรามิกส์” ม.ราชภัฏโคราช เสริมสร้างความรู้ ปลูกฝังทักษะชีวิตและอาชีพให้เยาวชนรุ่นใหม่