ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563

   กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563 (Innovation for Crime Combating Contest 2020:I4C-2020) ชิงเงินรางวัลรวม 88,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการประกวดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2831-9888 ต่อ 50952,50953 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563