พลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปรับหลักสูตร มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น