เปลี่ยนห้องเรียนเป็นออนไลน์

ขอเชิญร่วมเปลี่ยนกิจกรรมในชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนออนไลน์ กับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สร้างการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ (NRRU E-Learning) เข้า www.nrru.ac.thเลือกบทเรียนออนไลน์
ท่านสามารถ ขอเปิดรายวิชา ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ ง่ายเพียงปลายนิ้ว