พบกันเร็วๆ นี้ ชมฟรี ! THE ETERNALITY RECITAL สร้างสรรค์ดนตรีสุนทรีนิรันดร์

สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมการแสดงทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จัดแสดงโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 "THE ETERNALITY RECITAL สร้างสรรค์ดนตรีสุนทรีนิรันดร์" 

ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 

 พบกับ 
   -การแสดงทักษะดนตรีไทย 
   -การแสดงทักษะดนตรีสากล

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:The Eternality Recital 2021 "สรรค์สร้างดนตรี สุนทรีนิรันดร์" (https://www.facebook.com/www.theeternalityrecital2021)