ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

   สมาคมศิลปินอีสาน วันที่ 24 เมษายน 2563  ผู้แทนสมาคมศิลปินอีสาน รศ.ดร.สามารถ จับโจร ที่ปรึกษาสมาคมศิลปินอีสาน เป็นตัวแทนพร้อมด้วย ผศ.วนัด อ่างสุวรรณ อาจารย์ธนชัย พรหมรัตน์ ผศ.ทองไมย์ เทพราม อาจารย์จรงค์ เจริญสุข อาจารย์สุรสิทธิ์ มั่นคง มอบเงินของสมาคมศิลปินอีสาน ที่ได้จากการประมูลภาพเขียนของศิลปินที่มอบให้โดยจิตสาธารณะ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)ให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

   โดยมีนายแพทย์สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, คุณวราพงค์ ศรีปิยะโสทร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ,และคุณปรียานุช ไหมสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินเป็นผู้รับมอบ 

   ขอผลบุญครั้งนี้จงบันดาลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านทั้งศิลปินผู้บริจาคผลงานผู้ประมูลผลงาน และท่านที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง จงมีความสุข ความเจริญ ทั้งชีวิตส่วนตัว และหน้าที่การงานสืบไป....สาธุ

(มอบเงินจากโครงการประมูลภาพออนไลน์ครั้งที่1/2563 โดยสมาคมศิลปินอีสาน ภายใต้โครงการการประมูลภาพออนไลน์ เพื่อมอบรายได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลในภาคอีสานและศิลปินที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจะมอบให้โรงพยาบาลในภาคอีสาน 6 โรงพยาบาลแห่งละ 30,000บาท เท่า ๆ กัน)