NRRU ชวนสนับสนุน ผักปลอดสารจากฟาร์ม #ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการวังน้ำเขียว (มนุษย์ล้อออร์แกนิค)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ขอเชิญทุกท่านร่วมกันสนับสนุน สั่งซื้อผักสลัดปลอดสารจากฟาร์ม ภายใต้ชมรมพัฒนาอาชีพคนพิการวังน้ำเขียว (มนุษย์ล้อออร์แกนิค) เนื่องจากจอวิกฤติยอดขายลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเชิญทุกท่านที่รักสุขภาพ สั่งซื้อผักของชมรม โดยมีผักที่พร้อมจำหน่าย มีดังนี้ 

   - ผักสลัด จำหน่ายเพียง ถุงละ 50 บาท น้ำหนัก 500 กรัม
   - มีผัก ใบแดง เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค เบบี้คอส คอส แก้วญี่ปุ่น คละได้ มี 80 ถุง
   - พริกขี้หนูปลอดสาร ถุงละ 20 บาท 4 ขีด (มี 30 ถุง)
   - มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เพียงกิโลกรัมละ 35 บาท 3 กิโลกรัม 100 บาท (มี 200 กิโลกรัม)

   ทั้งนี้ ผู้ที่สั่งจองสินค้า สามารถติดต่อขอรับสินค้า ได้ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 สถานที่ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ตึกแรกสีเหลือง) / ร้านบ้านย่าสเต็กเฮาส์ สาขาอัษฎางค์ (ใกล้วัดพระนารายณ์ ติดโรงเรียนรวมมิตร)

   ผู้สนใจมีความประสงค์จะสั่งจองผักต่าง ๆ สามารถส่งรายการผักที่ต้องการซื้อไปได้ที่เฟซบุ๊ก:อาจารย์ณภัค คณารักษ์เดโช https://www.facebook.com/grittawan.nrru 

   หรือที่โพสต์ https://www.facebook.com/grittawan.nrru/posts/3638067266267858?comment_id=3638684542872797¬if_id=1586614989079254¬if_t=feedback_reaction_generic_tagged