ราชภัฏโคราช ชวนนักศึกษาเปิดโลกกว้าง สร้างประโยชน์ให้ชุมชน “Open world activities”

   กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1,3 เข้าใหม่ เลือกชมรมที่สนใจ ในงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 “Open world activities” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.00-17.00 น. ณ หอประชุมใหม่

   ภายในงานพบกับการจัดนิทรรศการเปิดโลกิจกรรม แสดงผลงานแนะนำชมรมต่าง ๆ กว่า 40 ชมรม ชมการแสดงสุดพิเศษจาก วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชมมินิคอนเสิร์ตจาก วง Wanyai (แว่นใหญ่) และร่วมเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดชมรมเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3420,3421