ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ณ อาคาร 38 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

 วันที่ 17 สิงหาคม 2562 
เริ่มเวลา 06.00 เป็นต้นไป ณ อาคาร 38
กิจกรรมทำบุญสาขาวิชาฯ
กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ
กิจกรรรมพี่น้องสัมพันธ์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0807313504