หนึ่งทศวรรษพุทธศาสนศึกษา พิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธศาสนสิกขมงคล พระบูชาหน้าตัก 7 นิ้ว

   สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน 1 ทศวรรษ พุทธศาสนศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 เวลา 10.09 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 

   กิจกรรมได้จัดให้มีพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธศาสนสิกขมงคล พระบูชาหน้าตัก 7 นิ้ว และพระของขวัญที่ระลึก 1 ทศวรรษ พุทธศาสนศึกษา พิธีเทวาภิเษก ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย อาจารย์สิทธิชัย ทวีโคตร พร้อมคณะพราหมณ์บัณฑิต 

   นอกจากนี้ได้จัดให้มีพิธีมหาพุทธาภิเษก โดย กราบอาราธนาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุค 6 รูป ประกอบด้วย หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน หลวงปู่สุข ยโสธโร วัดแสนสุขสันติธรรม หลวงพ่อจอย ชินว์โส วัดโนนไทย หลวงพ่อยอด โกสโล วัดตะคร้อ หลวงพ่อทอง สุทฺธสีโล วัดบ้านไร่ และหลวงปู่คูณ วรปัญโญ วัดบัลลังก์ นั่งปรกอธิษฐานจิตมหามงคลวัตถุกิจกรรมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนรู้ และกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย 

   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร 36 ชั้น 6 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3662