สำนักวิทยบริการฯ ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม Virtual Training (อาจารย์,บุคลากร,นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา)

   หัวข้อปฐมฤกษ์ "เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน การประชุมและการ Work From Home "ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร และการอบรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้เรียนเชิญท่่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

   รับเพียง 250 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ใช้ NRRU ก่อนนะคะ สำหรับท่านอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนด้วยเมล์องค์กรและ Gmail พิจารณาตามลำดับ
สมัครเข้าอบรมคลิก  https://bit.ly/aritnrru2