ราชภัฏโคราช ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี !

   ศูนย์แพทย์เขตเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ งานสัตวแพทย์ เทศบาลนครนครราชสีมา จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่อยู่อาศัยบริเวณบ้านพัก และในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนและอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

   ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ นำสัตว์เลี้ยงของท่าน #มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ! ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ บริเวณบ้านพัก และในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แพทย์เขตเมืองฯ อาคาร 27 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4425-5321