เปิดแล้ว ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ ภาคกศ.ปช. เทอม 1/2563 และ ภาคปกติ
 โดยสามารถเข้าสู่ระบบทำการประเมินอาจารย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

*** นักศึกษาสามารถทำการประเมินย้อนหลังได้ ดังนี้

   เทอม 1/2563
   เทอม 3/2562
   เทอม 2/2562

เข้าสู่ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา 

>>http://tabien.nrru.ac.th/assess/index.php <<