ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผนึกกำลังศิษย์เก่าฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนา เพื่อสถาบันที่เรารัก