ยืมหนังสือ online ได้จากที่บ้าน ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถยืมหนังสือผ่านระบบ Liberty จากที่บ้าน และมารับด้วยตนเองที่ ห้องสมุด ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 11.00 น. ดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

ผ่านช่องทาง >>>http://library.nrru.ac.th

และ Line id >>>@zhy0303m