ราชภัฏโคราช เปิดให้บริการห้องรับคำปรึกษาทางจิตวิทยา “คนข้างใจ” By-the-heart people

  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดให้บริการรับปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย "คนข้างใจ" By-the-heart peopleโดยรูปแบบการให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ให้บริการแบบพบหน้า ณ ห้องปฏิบัติการปรึกษา อาคาร 17 ชั้น 1 และให้บริการปรึกษาผ่านออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM 

   ผู้สนใจเข้ารับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา สามารถศึกษารายละเอียดการให้บริการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:คนข้างใจ By-the-heart people (คนข้างใจ By-the-heart people) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว อาคาร 17 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1711,1712

เครียด เบื่อ ท้อแท้ เหงา หดหู่ เศร้า 

หากมีอาการเหล่านี้ติดต่อไปนะคะ "คนข้างใจ" จะคอยช่วยคุณ