ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแหล่งงาน และเปิดโลกอาชีพ 2 เมษายน 2564