กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

   กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19คำตอบของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่เว็บไซต์ www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com หรือที่ https://bit.ly/39IswOl และสแกน QR-Code ตามภาพที่ปรากฏ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-2366