ค่ายครูช่างอาสาพัฒนาเพื่อน้องครั้งที่ 7

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ และ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

   ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดค่าย “ครูช่างอาสาพัฒนาเพื่อน้อง ครั้งที่ 7” เพื่อนำไปจัดกิจกรรมและพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

   ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี นายนนทกรณ์ ชนิดนอก เลขที่บัญชี 660-2-24168-0 ธนาคารกรุงไทย หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ อาคาร 29 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวชนากานต์ ราวพิมาย หมายเลขโทรศัพท์ 09-0239-8032