ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 7

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 7
ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ
ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ นี้