งานคอมพิวเตอร์กราฟิก (สำนักคอมพิวเตอร์) ให้บริการถ่ายทำ / ตัดต่อวีดีโอ ผลิตสื่อการเรียนการสอน