ปตท. ชวนผู้สนใจประกวดศิลปกรรม ครั้งที่ 35 “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”

   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสในการทัศนศึกษา โดยประเภทศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่น ๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pttplc.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2537-1388 หรือ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายเลขโทรศัพท์ 09-7242-9333 ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563