ARIT NRRU เปิดอบรมออนไลน์ จัดการเรียนการสอนและการทำงาน

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Team,ToDo,Planner ในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม ตำแหน่ง Technology Specialist and office Expert Program Manager จากบริษัทไมโครซอฟต์ประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่าน MS Team Meeting 

   กิจกรรมการอบรมได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง ภาพรวมของ Microsoft Team,การตั้งค่าการใช้งาน สร้างกลุ่ม Team เชิญคนเข้ากลุ่มทำงานใน Team,การสร้างชาแนลและการกำหนดสิทธิ์,การแชท การปักหมุดเพื่อค้นหาข้อมูลการแชททีหลัง,การแชทโดยการส่งเอกสาร ส่งสติกเกอร์ ส่งวีดีโอ,กำหนดข้อมูลที่ยังไม่อ่าน หรือเซฟไว้ดูทีหลัง,การเปิดเอกสารแบบ Online และ Offline,การเพิ่ม tab เครื่องมือ,การนำเข้า OneNote,การสั่งการบ้านการตรวจคะแนน,การกำหนดมอบหมายงาน,การกำหนดสถานะของงานที่ได้มอบหมาย,การนัดประชุมผ่านปฏิทินนัดหมายในแอปพลิเคชั่น,การประชุมแบบ 1:1 หรือ 1:หลายคนในการทำงาน,การเชิญบุคคลอื่นทั้งในองค์กรและนอกองค์กรเข้าร่วมประชุม

   ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/aritnrru3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  เฟซบุ๊กแฟนเพจ:สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา www.facebook.com/arc.nrru1 

 (รับสมัครเพียง 250 ท่าน เท่านั้น)