วันแห่งเกียรติยศ ประจำปี 2562 “สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน”

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562“สีสันวันแห่งศักดิ์ศรี คู่คุณความดีที่ยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปีซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 14 ท่าน 

   ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงาน มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายโต๊ะจีนท่านละ 300 บาท ผู้ติดตามท่านละ 300 บาท และแบบเหมาเป็นโต๊ะ ๆ ละ 2,400 บาท (1 โต๊ะ มี 8 ที่นั่ง) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเลขานุการและประชุม สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9202,9203 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2562


การแต่งกาย แนวย้อนยุค สีสันสดใส “มนต์รักลูกทุ่ง”