เปิดรับสมัคร อบรม Virtual Training:การใช้งาน Zoom Meetings เพื่อการเรียการสอนและการ Work from Home (ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย)

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจ สมัคร เข้าร่วมการอบรมหัวข้อสุดท้ายของเดือนเมษายน 2563 Virtual Training:การใช้งาน Zoom Meetings เพื่อการเรียการสอนและการ Work from Home (ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย) อบรมในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดการอบรม

   -ลักษณะการจัดการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ ด้วย Zoom
   -อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
   -การสร้างห้องเรียน/ห้องประชุม
   -การเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
   -เอฟเฟคปรับผิวเนียน เปลี่ยนพื้นหลัง
   -การบันทึกการประชุม
   -การแชร์หน้าจอและการควบคุมจอผู้เข้าร่วม
   -เทคนิควิธีการใช้งานให้ปลอดภัย

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตามลิงค์นี้  https://bit.ly/aritnrru4