สายแนนลำตะคอง แชมป์ประเทศไทย ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

        เมื่อวันที่26 กรกฎาคม2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งวงโปงลางสายแนนลำตะคอง เข้าร่วมการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ประจำปี2561 (รอบชิงชนะเลิศ) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลปรากฏว่า วงโปงลางสายแนนลำตะคอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 พร้อมเงินรางวัล100,000 บาท นอกจากนี้ยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลพิเศษ ประเภทรางวัลเดี่ยวอีก5 รางวัล ประกอบด้วย 1. ชุดการแสดงเทิดพระเกียรติ ยอดเยี่ยม2. การบรรเลงพิณ ยอดเยี่ยม3. กั๊บแก๊บ ยอดเยี่ยม4. ชุดการแสดงเปิดวง ยอดเยี่ยม และ5. เพลงลูกทุ่ง ยอดเยี่ยม

        การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รู้จักการสืบสานภูมิปัญญาการเล่นดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ซึ่งถือเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวอีสานของไทย พร้อมทั้งผลักดันให้เยาวชนได้กล้าแสดงความสามารถด้านการเล่นดนตรีพื้นบ้าน และนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ