ปรบมือให้กับคนเก่งของราชภัฏโคราช นายเนติพงษ์ จุลจอหอ

ขอแสดงความยินดี
ให้กับ นายเนติพงษ์ จุลจอหอ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ลำดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาเพาะกายทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

ส่งเข้าแข่งขันโดยกองพัฒนานักศึกษา
(ทุนพัฒนาการกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา