วงโปงลางสายแนนลำตะคอง ผลงานโด่งดัง สร้างชื่ออีก 1 รางวัล คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับวงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แชมป์ประเทศไทย 2 สมัยซ้อน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนต้นแบบ” สาขาศิลปวัฒนธรรมและดนตรี THAILAND MASTER YOUTH 2019 จัดโดย ชมรมสร้างสรรค์ พัฒนา เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทุกสาขา จะต้องเข้ารับรางวัล ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเอมม์เบอร์ 2-3 อาคารชาแลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้ เพื่อเชิดชู หน่วยงาน องค์กร บุคคล หรือเยาวชนคนเก่งคนดี ที่มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ได้เกิดความภาคภูมิใจ และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้ร่วมกันทำความดี และสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป