นักศึกษา ราชภัฏโคราช ผลงานโดดเด่นระดับประเทศ คว้าโล่รางวัลเยาวชนต้นแบบแห่งปี หลายรางวัล

        เมื่อวันที่3 ตุลาคม2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนต้นแบบแห่งปี2562” ภายใต้โครงการTHAILAND MASTER YOUTH 2019 ครั้งที่2 ณ ห้องเอมม์เบอร์2-3 อาคารชาแลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล เป็นประธานมอบรางวัล จัดโดย ชมรมสร้างสรรค์ พัฒนา เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

        1.นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งMiss Deaf Thailand 2018 (ผู้พิการทางการได้ยิน) และรองชนะเลิศอันดับที่1 Miss Deaf World 2018 เข้ารับโล่รางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจ

        2.วงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แชมป์ประเทศไทย2 สมัยซ้อน เข้ารับโล่รางวัลเยาวชนต้นแบบสาขาศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

        3.นายกฤษกร ทวีศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับโลก ในแข่งขันWorld Hip Hop Dance 2019 Arisona,Phoenix. USA เข้ารับโล่รางวัลเยาวชนต้นแบบสาขากีฬาและนันทนาการ

        ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่รางวัลอันทรงเกียรติแห่งชีวิต ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว และตนเอง พร้อมทั้งได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน เปรียบเสมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของตนเอง เข้าร่วมการประกวด/การแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค นำไปสู่ระดับประเทศและก้าวไปยังระดับนานาชาติต่อไป