นางสาวไซนับ มาสยี นักศึกษาราชภัฏโคราช ผลงานโดดเด่น 1 ใน 19 คน ทั่วประเทศ คว้าทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019

            สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งประวัติและผลงานของ นางสาวไซนับ มาสยี นักศึกษาชั้นปีที่4 เข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี2019” (Quality Youths Scholarship of The Year 2019) ซึ่งผลปรากฏว่า นางสาวไซนับ มาสยี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สามารถคว้าทุนการศึกษา ติด1 ใน19 คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมเจ้าประภาพันธุ์(ภานุพันธุ์) กรโกสิยกาจ ได้เสด็จเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ในวันเทคโนโลยีของไทย เมื่อวันที่18 ตุลาคม2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

            การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.) ได้ดำเนินการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อมอบทุนการศึกษาทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี2019” พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของตนเอง และทำผลงานหรือกิจกรรมด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป