ราชภัฏคนเก่ง น.ส.จันทร์นิภา ทะวรรณกุล โชว์ฝีมือสุดเจ๋ง คว้ารางวัลการออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย จากใจคนสร้างสรรค์

   สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานของ นางสาวจันทร์นิภา ทะวรรณกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ชื่อผลงานแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนที่ท่องเที่ยวไทย จากใจคนสร้างสรรค์ Paradise @Thailand ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

   ผลปรากฏว่าผลงานของ นางสาวจันทร์นิภา ทะวรรณกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์