ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย​ กาศกระโทก

-เดือนคณะวิทยาการจัดการ​ ปี​ 2562
-รองอันดับที่ 3​ เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา​ ปี​ 2562
-NRRU Presenter

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลหลานย่าคนเก่ง สาขา ต้นแบบเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562