ราชภัฏคนเก่ง นายคเณศ แสนศรีลา ยืนหนึ่ง คว้ารางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี"

รับทุนการศึกษา 70,000 บาท


   สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานของ นายคเณศ แสนศรีลา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผลงานชื่อ รถบรรทุกหมายเลข 4 ประเภทเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ (Woocut) เข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2562 THE 35th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS ซึ่งผลปรากฏว่าผลงานของ นายคเณศ แสนศรีลา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” (Silpa Bhirasri Silver Medal Award) พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท